top of page

MAGÁNÉLET

A német változat automatikus magyar fordítása

1. Adatvédelem egy pillantással

Általános információ
Az alábbi információk egyszerű áttekintést nyújtanak arról, hogy mi történik az Ön személyes adataival, amikor meglátogatja ezt a webhelyet. A személyes adat minden olyan adat, amellyel Ön személyesen azonosítható. Az adatvédelem tárgyával kapcsolatos részletes információk a szöveg alatt található adatvédelmi nyilatkozatunkban találhatók.


Adatgyűjtés ezen a weboldalon


Ki a felelős az ezen a weboldalon történő adatgyűjtésért?
A weboldalon az adatkezelést a weboldal üzemeltetője végzi. Elérhetőségeiket a jelen adatvédelmi nyilatkozat „Megjegyzés a felelős szervről” részben találja.

 

Hogyan gyűjtjük az adatait?
Egyrészt az Ön adatait akkor gyűjtjük, amikor megadja azokat nekünk. Ez lehet pl. Például a kapcsolatfelvételi űrlapon megadott adatok. Egyéb adatokat informatikai rendszereink automatikusan vagy az Ön hozzájárulásával rögzítenek, amikor Ön a weboldalt látogatja. Ezek elsősorban technikai adatok (pl. internetböngésző, operációs rendszer vagy az oldal megtekintésének időpontja). Ezeket az adatokat automatikusan gyűjtjük, amint belép erre a webhelyre.


Mire használjuk az adatait?
Az adatok egy részét azért gyűjtjük, hogy biztosítsuk a weboldal hibamentességét. Más adatok felhasználhatók felhasználói viselkedésének elemzésére.

Milyen jogai vannak az adataival kapcsolatban?
Ön bármikor jogosult arra, hogy a tárolt személyes adatainak eredetéről, címzettjéről és céljáról ingyenes tájékoztatást kapjon. Önnek joga van ezen adatok helyesbítését vagy törlését is kérni. Ha hozzájárulását adta az adatkezeléshez, ezt a hozzájárulását a jövőre nézve bármikor visszavonhatja. Ön jogosult továbbá kérni személyes adatai kezelésének korlátozását bizonyos körülmények között. Önnek joga van panaszt benyújtani az illetékes felügyeleti hatósághoz is. Bármikor kapcsolatba léphet velünk, ha további kérdése van az adatvédelemmel kapcsolatban.
Elemző eszközök és külső szolgáltatók eszközei Amikor felkeresi ezt a webhelyet, statisztikailag értékelhető a szörfözési viselkedése. Ez elsősorban úgynevezett elemző programokkal történik. Ezekről az elemző programokról részletes információkat találhat az alábbi adatvédelmi nyilatkozatban.

 

2. Tárhely


WIX
Webhelyünk a Wix.com Ltd., 40 Namal Tel Aviv St., Tel Aviv 6350671, Izrael címen található (a továbbiakban: "WIX"). WIX egy eszköz webhelyek létrehozására és tárolására. Amikor felkeresi weboldalunkat, a WIX segítségével elemzi a felhasználói viselkedést, a látogatói forrásokat, a weboldal látogatóinak régióját és a látogatók számát. A WIX olyan cookie-kat tárol az Ön böngészőjében, amelyek a weboldal megjelenítéséhez és a biztonság garantálásához szükségesek (szükséges cookie-k).


Az adatokat a WIX izraeli szerverein tároljuk. Izrael egy harmadik ország, amely az adatvédelmi törvények értelmében biztonságos. Ez azt jelenti, hogy Izrael adatvédelmi szintje megfelel az Európai Unió adatvédelmi szintjének. Részletek a WIX adatvédelmi nyilatkozatban találhatók:  https://de.wix.com/about/privacy .

A WIX használata a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontján alapul. Jogos érdekünk fűződik ahhoz, hogy weboldalunkat a lehető legmegbízhatóbban mutassuk be. Ha ehhez megfelelő hozzájárulást kértek, az adatkezelés kizárólag a 6. cikk (1) bekezdése alapján történik.
  A GDPR és a TTDSG 25. § (1) bekezdése, amennyiben a hozzájárulás magában foglalja a TTDSG értelmében a cookie-k tárolását vagy az információkhoz való hozzáférést a felhasználó eszközén (pl. eszköz ujjlenyomat). A hozzájárulás bármikor visszavonható.
 

Rendelés feldolgozása
A fent említett szolgáltatóval rendelésfeldolgozási szerződést (AVV) kötöttünk. Ez egy adatvédelmi törvény által kikötött szerződés, amely biztosítja, hogy weboldalunk látogatóinak személyes adatait csak az általunk leírtak szerint és a GDPR előírásainak megfelelően kezelje.

 

3. Általános információk és kötelező információk


magánélet
A weboldal üzemeltetői nagyon komolyan veszik az Ön személyes adatainak védelmét. Személyes adatait bizalmasan, a törvényes adatvédelmi előírásoknak és jelen adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően kezeljük.
Amikor ezt a weboldalt használja, különféle személyes adatokat gyűjtünk.
A személyes adatok olyan adatok, amelyekkel Ön személyesen azonosítható. Ez az adatvédelmi nyilatkozat elmagyarázza, hogy mely adatokat gyűjtjük és mire használjuk fel. Azt is elmagyarázza, hogy ez hogyan és milyen célból történik.
Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy az Interneten keresztüli adatátvitel (pl. e-mailes kommunikáció esetén) biztonsági hiányosságokkal járhat. Az adatok teljes körű védelme harmadik felek hozzáférésével szemben nem lehetséges.


Megjegyzés a felelős szervhez
A weboldalon az adatkezelésért felelős szerv:
ISB Immobiliensanierung Bottrop GmbH
Brinkstrasse 2
46238 Bottrop
Németország
Telefon: 0049-177 780 81 89
E-mail: hansmannkft@gmail.com


A felelős szerv az a természetes vagy jogi személy, aki egyedül vagy másokkal közösen dönt a személyes adatok (pl. név, e-mail cím stb.) kezelésének céljairól és módjáról.


Tárolási időszak
Hacsak a jelen adatvédelmi nyilatkozat konkrét tárolási időszakot nem tartalmaz, az Ön személyes adatai mindaddig nálunk maradnak, amíg az adatkezelés célja megszűnik. Ha Ön jogos törlési kérelmet nyújt be, vagy visszavonja az adatkezeléshez adott hozzájárulását, adatait töröljük, kivéve, ha a személyes adatok tárolására egyéb, jogilag megengedett okunk van (pl. adózási vagy kereskedelmi adatmegőrzési időszak); az utóbbi esetben a törlésre azután kerül sor, hogy ezen okok már nem állnak fenn.


Általános tájékoztató az ezen a weboldalon található adatkezelés jogalapjáról
Ha hozzájárult az adatkezeléshez, személyes adatait a GDPR 6. cikk (1) bekezdése vagy a GDPR 9. cikk (2) bekezdése alapján kezeljük, a GDPR 9. cikk (1) bekezdése szerinti speciális adatkategóriák alapján. feldolgozzák. Ha Ön hozzájárult a cookie-k tárolásához vagy a végberendezésén lévő információkhoz való hozzáféréshez (pl. eszköz ujjlenyomat útján), az adatkezelés a TTDSG 25. § (1) bekezdése alapján is megtörténik. A hozzájárulás bármikor visszavonható. Az Ön adatai a szerződés teljesítéséhez vagy a szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához szükségesek
Szükség esetén az Ön adatait a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján kezeljük. Adatait továbbá annyiban kezeljük, amennyiben ez a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. Az adatkezelés történhet jogos érdekünk alapján is a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint. Jelen adatvédelmi nyilatkozat következő bekezdései az egyes esetekre vonatkozó jogalapokról nyújtanak tájékoztatást.


Megjegyzés az USA-ba és más harmadik országokba történő adattovábbításhoz
Többek között olyan, az Egyesült Államokban vagy más harmadik országokban működő cégek eszközeit használjuk, amelyek az adatvédelmi törvények szempontjából nem biztonságosak. Ha ezek az eszközök aktívak, az Ön személyes adatai ezekbe a harmadik országokba továbbíthatók és ott feldolgozhatók. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy ezekben az országokban nem garantálható az EU-hoz hasonló adatvédelmi szint. Például az egyesült államokbeli vállalatok kötelesek személyes adatokat átadni a biztonsági hatóságoknak anélkül, hogy Ön, mint érintett személy jogi lépéseket tehetne ez ellen. Ezért nem zárható ki, hogy az Egyesült Államok hatóságai (pl. titkosszolgálatok) megfigyelési célból feldolgozzák, értékeljék és állandóan tárolják az Ön adatait az Egyesült Államok szerverein. Ezekre a feldolgozási tevékenységekre nincs befolyásunk.


Az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonása
Számos adatkezelési művelet csak az Ön kifejezett hozzájárulásával lehetséges. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A visszavonás előtt végzett adatkezelés jogszerűségét a visszavonás nem érinti.


A különleges esetekben történő adatgyűjtés és a címzett levél elleni tiltakozás joga (GDPR 21. cikk)
HA AZ ADATKEZELÉS AZ ART. 6 ABS. 1 LIT. E VAGY F GDPR, ÖNEK BÁRMIKOR JOGÁBAN VAN SZEMÉLYES ADATAI FELDOLGOZÁSA ELŐZMÉNYELÉS KÜLÖNLEGES HELYZETÉBŐL EREDMÉNYEKBŐL; EZ AZ EZEN RENDELKEZÉSEK ALAPJÁN ALAPULÓ PROFILEZÉSRE IS VONATKOZIK. A JELEN ADATVÉDELMI SZABÁLYZATBAN HIVATALHATÓ A VONATKOZÓ JOGI ALAP, AMELY FELDOLGOZÁSA SZÜKSÉGES. HA TILTAKOZNAK, TÖBBET NEM FELDOLGOZUNK AZ ÉRINTETT SZEMÉLYES ADATOKAT, HA AZ ÖN ÉRDEKEIRE, A JOGOK ÉS MENTESSÉGEK ÁTTEKINTÉSÉRE VAGY ÁTTEKINTÉSÉRE NEM TUDJUK NYÚJTÓ OKOKAT FELDOLGOZNI.
JOGI KÖVETELMÉNYEK (KILTATÁS A GDPR 21. CIKK 1. BEKEZDÉSE SZERINT).
HA AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT KÖZVETLEN HIRDETÉS CÉLJÁBÓL FELDOLGOZzuk FELDOLGOZÁSA, AZ ÖNEK JOGA BÁRMIKOR TILAKOZNI FEL A SZEMÉLYES ADATOK ILYEN HIRDETÉSEK CÉLJÁBAN TÖRTÉNŐ FELDOLGOZÁSA ELŐTT; EZ AZ ILYEN KÖZVETLEN HIRDETÉSEKKÉPPEN KAPCSOLATOS MÉRTÉKÉBEN VONATKOZÓ PROFILOZÁSRA IS. HA NEM ÉRT EGYET, SZEMÉLYES ADATAIT MEGFOGADJUK
Ezt követően már nem használják közvetlen reklámozásra (kifogás a GDPR 21. cikk (2) bekezdése szerint).


Fellebbezési jog az illetékes felügyeleti hatósághoz
A GDPR megsértése esetén az érintetteknek jogukban áll panasszal élni a felügyeleti hatóságnál, különösen a szokásos tartózkodási helyük, munkahelyük vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban. A fellebbezési jog az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslati lehetőségek sérelme nélkül áll fenn.


Adathordozhatósághoz való jog
Ön jogosult arra, hogy az általunk az Ön hozzájárulása alapján vagy szerződés teljesítése során általunk automatikusan feldolgozott adatokat közönséges, géppel olvasható formátumban átadja Önnek vagy harmadik félnek. Ha kéri az adatok más felelős személynek történő közvetlen továbbítását, erre csak akkor kerül sor, ha az technikailag kivitelezhető.

SSL vagy TLS titkosítás
Biztonsági okokból és a bizalmas tartalmak továbbításának védelme érdekében, mint pl
Például olyan megrendelések vagy megkeresések, amelyeket weboldal üzemeltetőként küld nekünk, SSL vagy TLS titkosítás.
A titkosított kapcsolatot arról ismerheti fel, hogy a böngésző címsora innen származik
A „Http: //” „https: //”-re és a lakat szimbólumra változik a böngésző sorában.
Ha az SSL vagy TLS titkosítás aktiválva van, akkor az Ön által nekünk továbbított adatokat nem lehet továbbítani
harmadik felek olvassák el.


Tájékoztatás, törlés és javítás
A vonatkozó jogszabályi rendelkezések keretein belül Önnek joga van ingyenesen tájékoztatást kapni a tárolt személyes adatairól, azok eredetéről és címzettjéről, valamint az adatkezelés céljáról, valamint szükség esetén jogosult ezen adatok helyesbítésére vagy törlésére. Bármikor kapcsolatba léphet velünk, ha további kérdése van a személyes adatokkal kapcsolatban.


Az adatkezelés korlátozásához való jog
Önnek jogában áll kérni személyes adatai kezelésének korlátozását.
Ebből a célból bármikor kapcsolatba léphet velünk. Az adatkezelés korlátozásához való jog a következő esetekben áll fenn:
Ha vitatja az általunk tárolt személyes adatainak pontosságát, általában időre van szükségünk ennek ellenőrzésére. A teszt időtartamára Ön jogosult kérni személyes adatai kezelésének korlátozását.
Ha személyes adatainak kezelése jogellenesen történt/történik, akkor törlés helyett kérheti az adatkezelés korlátozását.
Ha már nincs szükségünk személyes adataira, de Önnek szüksége van rájuk jogi igények érvényesítéséhez, védelméhez vagy érvényesítéséhez, jogában áll kérni személyes adatai kezelésének korlátozását a törlés helyett.
Ha Ön kifogást nyújtott be a GDPR 21. cikkének (1) bekezdésével összhangban, mérlegelni kell az Ön és a mi érdekeinket. Mindaddig, amíg még nem világos, hogy kinek az érdeke érvényesül, Ön jogosult kérni személyes adatai kezelésének korlátozását.
Ha Ön korlátozta személyes adatainak kezelését, ezek az adatok - tárolásukon kívül - csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztésére, érvényesítésére vagy védelmére, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelmére használhatók fel. vagy az Európai Unió vagy valamely tagállam által feldolgozott fontos közérdekből.


Kifogás a reklám e-mailek ellen
Ezúton tiltakozunk az impresszum kötelezettség keretében közzétett elérhetőségi adatok kéretlen reklám- és tájékoztató anyagok küldésére történő felhasználása ellen. Az oldalak üzemeltetői kifejezetten fenntartják a jogot, hogy jogi lépéseket tegyenek rekláminformációk, például spam e-mailek kéretlen küldése esetén.


4. Adatgyűjtés ezen a weboldalon


Cookie-k
Weboldalunk úgynevezett "cookie-kat" használ. A sütik kisméretű szöveges fájlok, és nem okoznak kárt az Ön készülékében. Ezeket vagy ideiglenesen egy munkamenet idejére (munkamenet cookie-k) vagy tartósan (állandó cookie-k) tárolják az Ön készülékén. A munkamenet-sütik a látogatást követően automatikusan törlődnek. Az állandó cookie-k mindaddig tárolva maradnak az Ön eszközén, amíg Ön nem törli őket, vagy a böngészője automatikusan nem törli őket.
Bizonyos esetekben harmadik féltől származó cookie-k is eltárolhatók az Ön készülékén, amikor belép a webhelyünkre (harmadik féltől származó cookie-k). Ezek lehetővé teszik számunkra vagy Ön számára, hogy bizonyos harmadik féltől származó szolgáltatásokat (például cookie-kat a fizetési szolgáltatások feldolgozásához) használjunk.
A sütiknek különböző funkciói vannak. Számos sütire technikailag azért van szükség, mert a weboldal bizonyos funkciói nem működnének nélkülük (pl. kosár funkció vagy videók megjelenítése). Más cookie-k a felhasználói viselkedés értékelésére vagy a hirdetések megjelenítésére szolgálnak.
Az elektronikus kommunikációs folyamat lebonyolításához, bizonyos kívánt funkciók biztosításához (pl. a kosár funkcióhoz), vagy a weboldal optimalizálásához (pl. a webes közönség mérésére szolgáló cookie-k) szükségesek (szükséges cookie-k) a Ptk. 6 GDPR 1. bekezdés f) pontja, kivéve, ha ettől eltérő jogalapot adnak.
A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik a szolgáltatásainak technikailag hibamentes és optimalizált nyújtásához szükséges cookie-k tárolására. Ha hozzájárulást kértek a cookie-k és hasonló felismerési technológiák tárolására, a feldolgozás kizárólag e hozzájárulás alapján történik (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) alpont és TTDSG 25. szakasz (1) bekezdés); a hozzájárulás bármikor visszavonható.


Böngészőjét beállíthatja úgy, hogy értesüljön a cookie-k beállításáról, és csak egyedi esetekben engedélyezze a cookie-k használatát, bizonyos esetekben vagy általában kizárja a cookie-k elfogadását, valamint a böngésző bezárásakor aktiválja a cookie-k automatikus törlését. A cookie-k kikapcsolása esetén előfordulhat, hogy a weboldal működése korlátozott lesz.
Amennyiben a cookie-kat külső cégek vagy elemzési célokra használják, erről jelen adatvédelmi nyilatkozat keretében külön tájékoztatjuk, és szükség esetén hozzájárulását kérjük.


Szerver naplófájljai
Az oldalak szolgáltatója automatikusan gyűjti és tárolja az információkat az úgynevezett szervernaplóban
Fájlok, amelyeket a böngészője automatikusan továbbít nekünk. Ezek:
A böngésző típusa és verziója
használt operációs rendszer
Hivatkozó URL
Az elérő számítógép gazdagépneve
A szerverkérés ideje
IP-cím
Ezeket az adatokat nem egyesítjük más adatforrásokkal.
Ezen adatok rögzítése a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja alapján történik. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik weboldalának technikailag hibamentes megjelenítéséhez, optimalizálásához - ehhez rögzíteni kell a szerver naplófájljait.


kapcsolatfelvételi űrlap
Ha a kapcsolatfelvételi űrlapon küld nekünk megkeresést, akkor a kérdőíven szereplő adatait, beleértve az ott megadott elérhetőségeket is, a megkeresés feldolgozása és az azt követő kérdések esetén tároljuk. Ezeket az adatokat az Ön hozzájárulása nélkül nem adjuk tovább.


Ezen adatok kezelése a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja alapján történik, feltéve, hogy kérése szerződés teljesítéséhez kapcsolódik, vagy a szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához szükséges. Minden más esetben az adatkezelés alapja a hozzánk küldött megkeresések hatékony feldolgozásához fűződő jogos érdekünk (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) alpont), vagy az Ön hozzájárulásán (GDPR 6. cikk (1) bekezdés) ), ha ezt megkérdezték.


A kapcsolatfelvételi űrlapon megadott adatok mindaddig nálunk maradnak, amíg nem kéri tőlünk azok törlését, visszavonja a tárolási hozzájárulását, vagy az adattárolás célja már nem áll fenn (pl. kérésének feldolgozása után). A kötelező jogi rendelkezések – különösen a megőrzési időszakok – változatlanok maradnak.


Érdeklődni e-mailben, telefonon vagy faxon
Ha e-mailben, telefonon vagy faxon keres meg minket, kérését, beleértve az abból származó összes személyes adatot (név, kérés), tároljuk és feldolgozzuk kérésének feldolgozása céljából. Ezeket az adatokat az Ön hozzájárulása nélkül nem adjuk tovább.
Ezen adatok kezelése a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja alapján történik, feltéve, hogy kérése szerződés teljesítéséhez kapcsolódik, vagy a szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához szükséges. Minden más esetben az adatkezelés alapja a hozzánk küldött megkeresések hatékony feldolgozásához fűződő jogos érdekünk (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) alpont), vagy az Ön hozzájárulásán (GDPR 6. cikk (1) bekezdés) ), ha ezt megkérdezték.


A kapcsolatfelvételi kérés útján részünkre küldött adatok mindaddig nálunk maradnak, amíg nem kéri tőlünk azok törlését, visszavonja a tárolási hozzájárulását, vagy az adattárolás célja már nem áll fenn (pl. kérésének feldolgozása után). A kötelező törvényi rendelkezések – különösen a törvényi megőrzési időszakok – változatlanok maradnak.


Megjegyzés funkció ezen a weboldalon
Az ezen az oldalon található megjegyzés funkcióhoz a megjegyzésen kívül a megjegyzés létrehozásának idejére vonatkozó információk, az Ön e-mail címe és ha nem névtelenül posztol, a választott felhasználónév is mentésre kerül.


Feliratkozás a megjegyzésekre
Az oldal felhasználójaként regisztráció után feliratkozhat a megjegyzésekre. Egy megerősítő e-mailt fog kapni, hogy ellenőrizze, hogy Ön-e a megadott e-mail cím tulajdonosa. Erről a funkcióról bármikor leiratkozhat az információs e-mailekben található hivatkozás segítségével. A kommentekre való feliratkozáskor megadott adatok ebben az esetben törlésre kerülnek; Ha azonban ezeket az adatokat más célból és máshova továbbította nekünk (pl. hírlevél feliratkozás), ezek az adatok nálunk maradnak.


A megjegyzések tárolási időtartama
A megjegyzések és a hozzájuk tartozó adatok mindaddig mentésre kerülnek ezen a weboldalon, amíg a kommentált tartalmat teljesen törlik, vagy a hozzászólásokat jogi okokból (pl. sértő megjegyzések) nem kell törölni.


Jogi alap
A megjegyzések mentése az Ön hozzájárulása alapján történik (GDPR 6. cikk 1. bekezdés). Hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Elegendő egy informális e-mail nekünk. A visszavonás nem érinti a már megtörtént adatkezelési műveletek jogszerűségét.


5. Beépülő modulok és eszközök


Google webes betűtípusok
Ez az oldal úgynevezett webes betűtípusokat használ, amelyeket a Google biztosít a betűtípusok egységes megjelenítéséhez. Amikor felhív egy oldalt, a böngészője betölti a szükséges webes betűtípusokat a böngésző gyorsítótárába, hogy helyesen jelenítse meg a szövegeket és a betűtípusokat.
Ebből a célból az Ön által használt böngészőnek csatlakoznia kell a Google szervereihez. Ezzel a Google tudomást szerez arról, hogy ezt a webhelyet az Ön IP-címén keresztül érte el. A Google WebFonts használata a GDPR 6. cikkének (1) bekezdésének f) pontján alapul.
A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik a betűtípus egységes megjelenítéséhez a honlapján. Ha ehhez megfelelő hozzájárulást kértek, az adatkezelés kizárólag a GDPR 6. cikkének (1) bekezdése és a 25. § (B) bekezdése alapján történik, a TTDSG értelmében. A hozzájárulás bármikor visszavonható. Ha böngészője nem támogatja a webes betűtípusokat, a számítógép szabványos betűtípust fog használni.
A Google Web Fonts szolgáltatással kapcsolatos további információkért lásd:
  https://developers.google.com/fonts/faq és a Google adatvédelmi szabályzatában:  https://policies.google.com/privacy?hl=de .


Forrás:  https://www.e-recht24.de

 

A domain tárhelye

 

A your-handwerker.com domaint és a kapcsolódó e-mail fiókokat a united-domains AG, Gautinger Strasse 10, 82319 Starnberg, Németország címen tároljuk. Megrendelés feldolgozási szerződést kötöttünk.

 

 

Az állami adatvédelmi hatóság

 

Észak-Rajna-Vesztfália adatvédelemért és információszabadságért felelős állambiztos

Kavalleriestr. 2-4

40213 Düsseldorf

Telefon: 0211 / 38424-0

Fax: 0211 / 38424-999

E-mail: poststelle@ldi.nrw.de

 


bottom of page